Bag smykkebrandet WINBERG står designeren af samme navn, Lea Winberg. En livslang drøm krydret med en passion for at skabe smukke og tidsløse smykker til den moderne kvinde gav i 2012 liv til smykkefirmaet WINBERG.

Når du køber de feminine smykker fra WINBERG, er du garanteret kvalitet, omtanke og kreativitet på én gang. Designeren går ikke på kompromis med hverken materialer eller design.

Smykker fra barnsben
Det var kærlighed ved første blik, da Lea i en alder af 9 år, besøgte en lille perlebutik i København. Passionen voksede, og allerede som barn begyndte Lea at udforske sit kreative talent og blik for æstetiske smykker.

Lea er fascineret af håndværket og finder ro i den fordybelse, der følger med udformningen og bearbejdelsen af ædelmetaller. Med en uddannelse fra ædelmetallinien på Københavns Tekniske Skole og titlen som designteknolog har hun en solid forståelse for brugen af materialer i sine smykkedesign. Lea er betaget af mulighederne i ædelmetallerne, kontrasten mellem råmaterialerne og de grafiske former, som tilsammen skaber smukke og æstetisk indbydende smykker, der pirrer nysgerrigheden.

Kvalitet i alle led
Foruden materialernes høje kvalitet har WINBERG fokus på arbejdsforhold og produktionsmetoder. I dag er en del af firmaets produktion rykket til Indien, hvor dygtige guldsmede udformer hver enkelt smykke i en høj kvalitet under ordnede forhold. På den måde er WINBERG med til at sikre bedre arbejdsforhold og tage ansvar for produktionen. Selv sidder Lea også med metal mellem hænderne og arbejder på kollektionen i værkstedet i København.

 

Behind the exclusive jewellery brand WINBERG is the style conscious jewellery designer Lea Winberg. In 2012 a lifelong dream combined with a passion for creating beautiful and timeless jewelry for the modern woman manifested in the jewellery company WINBERG.

When you buy the feminine jewellery from WINBERG, you are guaranteed quality, concern for the environment and work conditions and creativity all in one. The designer strives for excellence and do not compromise with materials or design.

Jewelry from childhood
It was love at first sight, when Lea at the age of nine visited a small bead shop in Copenhagen. The passion grew, and already as a child Lea began exploring her creative talent and eye for aesthetic jewellery.


Lea is fascinated by the craftsmanship and finds peace in the immersion, that comes with designing and processing of pieces in precious metals. With a degree in precious metals from Copenhagen Technical Academy and the title as design technologist, she has a solid understanding of the use of materials in jewellery design. Lea is thrilled by the potential of the precious metals, the contrast between materials and graphical shapes, which in combination creates beautiful and aesthetically pleasing jewellery that piques the curiosity.


Quality in all stages
In addition to the materials' high quality, WINBERG focuses on the working conditions and production methods. Today a part of the company's production is moved to India, where skilled goldsmiths are crafting each piece of jewellery in a high quality under good conditions. In this way WINBERG ensure better working conditions and take responsibility for the production. The designer herself also works on the collection in the workshop in Copenhagen.